[NPL – Video thực hành nâng cao]Vẽ hoa bằng cọ tròn trên móng giả 1

Vẽ hoa bằng cọ tròn trên móng tay: Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài thực hành vẽ móng nghệ thuật tại Nail Phương Lê! Trung tâm Dịch vụ…

source