Nữ ca người Việt hải ngoại bị an ninh sân bay bắt giữ vì nghi “buôn hoa bán phấn”

Nữ ca người Việt hải ngoại bị an ninh sân bay bắt giữ vì nghi “buôn hoa bán phấn” MC Nguyễn Cao Kỳ chương chia trình về sự cố của ca người hải ngoại…

+++++++++++++++++++++++++

source