Nữ Đại tá bác sĩ gốc Việt trong Không quân Mỹ: 44 tuổi đã làm Giám đốc

Nữ Đại tá bác sĩ gốc Việt trong Không quân Mỹ: 44 tuổi đã làm Giám đốc. Bà tiên của người nghèo Mỹ Nổi danh trong quân đội Mỹ không chỉ…

+++++++++++++++++++++++++

source