Nữ nhà báo gốc Việt tạt nước vào mặt Phó thị trưởng Westminster

Nữ nhà báo gốc Việt tạt nước vào mặt Phó thị trưởng Westminster Nhà báo Minh Ngữ, sáng lập kiêm chủ bút tạp chí Tiểu Thuyết, bị cảnh sát…

+++++++++++++++++++++++++

source