Nữ phi công duy nhất trong Không quân Mỹ tự hào là Người gốc Việt

Nữ phi công duy nhất trong Không quân Mỹ tự hào là Người gốc Việt Michelle Vũ: Nữ phi công duy nhất trong phi đội kỵ binhTốt nghiệp ĐH lúc 22…

+++++++++++++++++++++++++

source