Nữ Việt kiều Mỹ tham gia bạo động: Kéo sập bức tượng Hoa Kỳ

Nữ Việt kiều Mỹ tham gia bạo động: Kéo sập bức tượng Mỹ Sự việc thật bất ngờ khi một phụ nữ gốc Việt đã tham gia trong sự việc kéo…

+++++++++++++++++++++++++

source