Nữ Việt kiều Mỹ thắng kiện $50K USD vì phải làm 17 tiếng/ngày

Nữ Việt kiều Mỹ thắng kiện $50K USD vì phải làm 17 tiếng/ngày Một nhân viên gốc Việt của công ty CS Wind Canada được thông báo cô “sẽ bị sa…

+++++++++++++++++++++++++

source