Ở Việt Nam: Lương Osin cao hơn lương Tiến sĩ ở Mỹ về nước

Ở Việt Nam: Lương Osin cao hơn lương Tiến sĩ du học ở Mỹ về nước Chuyện ấy xuất phát từ con trai GS Nguyễn Lân Dũng. Theo đó, con trai của GS…

source