Obama đã phần thần tượng Trump 30 năm trước NHƯNG bây giờ thì…

Obama đã phần thần tượng Tỉ phú Trump 30 năm trước NHƯNG bây giờ thì… Theo Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiết lộ việc còn…

source