Ông Mỹ gốc Việt chạy cảnh sát làm 5 người bị thương

Ông gốc Việt vượt đèn đỏ bị cảnh sát rượt làm 5 người bị thương —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Rất…

+++++++++++++++++++++++++

source