Ông Việt Nam bị bắt vì bị tình nghi giết đồng nghiệp ở đại học Cal State Fullerton

ĐIỂM TIN TRONG 23/08/2019
-Ông Việt Nam bị bắt vì bị tình nghi giết đồng nghiệp ở đại học Cal State Fullerton
-Xác định danh tính bà Việt Nam ở…nguồn nguoiviettv