Phi Châu có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên

Điểm tin buổi sáng 15-02-2020
-Phi Châu có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên
-Pháp loan báo có bệnh nhân chết vì COVID-19 đầu tiên ở Âu…nguồn nguoiviettv

3 Nhận xét

  1. Trọng dẹp cái lò kia rồi để chuẩn bị lò đốt xác. Cha ra lệnh cho đứa “con hoang” đốt giống cha, không được chôn. Chắc Trọng đốt mấy hôm nay rồi mà giấu. Khổ thân dân Việt thôi.

  2. Tin mới nhất từ các bác sĩ TQ cho biết là những người đã bị nhiễm bệnh và đã được chữa lành bệnh, vẫn có thể bị nhiễm lại bệnh coronavirus lần thứ hai và nguy hiểm hơn lần đầu và dẫn đến gây đau tim mà chết. Trái với luật tự nhiên lâu nay là nếu qua cơn bệnh thì thân thể người đó đã tạo được miễn dịch với vi trùng đó.

    Exclusive: #Chinese doctors say #coronavirus reinfection even deadlier

    Instead of creating immunity the virus can reinfect an individual and hasten fatal heart attack.

Comments are closed.