PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Queensland

Để chia sẻ một phần nào mất mát của các nạn nhân bị bão lụt tại Queensland, cô Trần Hương Thuỷ -…

source