PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Doanh nhân gốc Việt sáng chế Drone – Máy bay không người lái

Đi cùng với gia đình đến Hoa kỳ bằng diện HO vào năm 1993, ông Lê Minh Quốc năm nay 42 tuổi, hiện đang…source

3 Nhận xét

  1. Thật sự thì ông này chỉ là một vị thương gia buôn bán các loại phi cơ "radio control" và phụ tùng. Dĩ nhiên phải có trình độ vừa phải thì mới buôn bán về ngành này được.

Comments are closed.