Quebec quá tải vì dòng người tỵ nạn gia tăng – Tin Canada

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source