Quốc Hội Mỹ tái nhóm họp, phải giải quyết sớm nhiều hồ sớ trước ngày 31 Tháng Chín

Điểm tin trong ngày 09/9/2019:
-Quốc Hội Mỹ tái nhóm họp, phải giải quyết sớm nhiều hồ sớ trước ngày 31 Tháng Chín
-Dân Hà Nội ‘bỏ của…nguồn nguoiviettv