Ruộng vườn ở Vĩnh Long liên tục bị phá hoại

Khi ra đồng, vợ chồng một nông dân ở huyện Mang Thít tá hỏa khi phát hiện khắp ruộng nhà đầy miểng chai bị ai đó rải xuống.Ngày 21 tháng…

nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

  1. đcsvn không còn ôm chân giặc tàu xâm lược thì cuộc sống người dân khỏi được sự đe dọa, LẢN ĐẠO TÀI TÌNH LÀ Ở CHỔ NẦY

Comments are closed.