Salon Remodeling | Làm Sao Trang Trí Tiệm Chỉ Với Hai Màu Trắng Và Đen? | Nails Today Show | Ep.025

Hồng Sâm giúp cô chủ trang trí tiệm Expo Nails 1 tại Emherst, NY, hoàn toàn theo tông màu trắng đen, từ ghế, đến bàn, và các trang trí khác nhau để…source