Sang Tên Xe ở Texas Từ Tiểu Bang Khác Mới Đến Texas


Sang Tên Xe ở Texas

Title Transfers in Texas

Từ Tiểu Bang Khác Mới Đến Texas Làm Sang Tên Xe Thì Sao?

Sau khi đến tiểu bang Texas định cư, quý vị có 30 ngày để lo làm giấy tờ cho xe của quý vị với TX Department of Motor Vehicles (DMV). Luật TX không bắt buộc (not required) quý vị làm title mới nhưng phải làm đơn (Form 130-U).

Đầu tiên là phải làm kiểm tra xe (inspection vehicle) khoảng $25 và phải Pass mới được làm sang tên xe tiếp. Sau khi Pass, đến văn phòng DMV mang theo những giấy tờ cần thiết sau đây:
– giấy tờ xe (title & registration) từ tiểu bang khác. Nếu xe còn nợ (lien holder) thì quý vị phải điền cái đơn (Form VTR – 272).
– điền đầy đủ đơn Application for Texas Title (Form 130-U).
– bảo hiểm xe trong tiểu bang Texas.
– giấy chứng nhận Pass inspection.
– nếu xe dưới 10 năm tuổi thì trình Odometer disclosure.
– trình giấy chứng nhận của sales tax.
– tiền lệ phí cho sang tên xe và thuế.

———————————————–

Sang Tên Xe Sau Khi Mua Xe Từ Hãng Xe (Dealership)

Nếu quý vị mua xe từ hãng xe (dealership), hãng xe sẽ nộp giấy tờ sang tên xe cho quý vị. Quý vị chỉ trả tiền lệ phí và xin họ cho cái receipt bằng chứng quý vị là chủ mới của chiếc xe vừa mua.

Mua Xe từ Người Khác hoặc từ Private Seller

Quý vị có 30 ngày kể từ ngày mua xe (date of sale) để làm thủ tục sang tên xe. Nên đi chung với người bán xe đến county tax office hay văn phòng dịch vụ để giúp quý vị và mang theo đầy đủ giấy tờ như sau:
– giấy chủ quyền (title) ký tên của người bán xe.
– giấy đơn điền đầy đủ (completed) Form 130-U với chữ ký của người bán xe.
– giấy chứng nhận paid sale tax nếu mua xe từ tiểu bang khác.
– giấy (release of lien) nếu cần.
– giấy (power of attorney) nếu cần.
– giấy chứng nhận (Proof of inspection).
– tiền lệ phí sang tên xe và thuế.
Nếu người bán xe không có bảng số xe khi quý vị mua thì quý vị có thể tải xuống bảng số xe tạm (Vehicle Transit Permit) cho 5 ngày để lái đến chổ làm sang tên xe mà thôi.
Nên ghi xuống rỏ tên người bán và địa chỉ, ngày mua xe, giá tiền mua xe là bao nhiêu và thông tin quan trọng về xe như: xe loại gì, hiệu gì và số sường xe (make, model, VIN number, etc.).

*Trường hợp nếu quý vị không có bảo hiểm xe thì chưa sang tên xe được nhưng vẫn có thể điền đơn (apply for a title only) Form VTR – 131.
———————————————–

Sang Tên Xe Khi Bán Xe (Selling a Vehicle)

Một khi quý vị bán xe thì nhiệm vụ quý vị làm completing the DMV title transfer. Là người bán xe, quý vị phải làm những thủ tục sau đây:
– giấy tờ title xe ký tên đưa cho chủ quyền là người mới mua.
– trên giấy tờ title certificate ghi rỏ số miles (odometer reading).
– giấy đơn điền đầy đủ (completed) Form 130-U với chữ ký của người bán xe với giá bán xe (included the selling price).

Để bảo đảm sự an toàn người mua cần cho DMV biết bằng cách là nộp Vehicle Transfer Notice trên mạng hay in ra gửi thư hoặc mang đến văn phòng county tax office.
Người mua xe nên giữ thông tin của tên người bán và địa chỉ, ngày mua xe, giá tiền mua xe là bao nhiêu và thông tin quan trọng về xe như: xe loại gì, hiệu gì và số sường xe (make, model, VIN number, etc.).
———————————————–

Khi Sang Tên Xe Cho mà Không Bán (No-Sale Title Transfer Vehicles as Gifted or Donated)

Nếu quý vị không bán xe mà cho người thân trong gia đình, thì người nhận phải lo thủ tục làm sang tên xe. Giấy tờ để nộp như sau:
– giấy tờ chủ quyền xe của chủ cũ (Texas title assigned to you by the previous owner).
– giấy đơn điền đầy đủ (completed) Form 130-U.
– đơn (Form 14-317) Affidavit of Motor Vehicle Gift Transfer.
– trả lệ phí $10 cho tax.

Nếu Hưởng Xe (Inherited Vehicles)

Nếu trường hợp người trong nhà mất hoặc qua đời và không có làm giấy di trúc hưởng tài sản thì quý vị làm sang tên xe bằng cách điền đơn Affidavit of Heirship (Form VTR-262).

Nếu trường hợp ra toà làm ly dị và chánh án thưởng (awarded) chiếc xe cho quý vị thì quý vị phải mang giấy chứng nhận ly dị (a certified copy of the divorce decree) đến văn phòng county tax office để giúp quý vị cách làm sang tên xe (title application process).

Lệ Phí Sang Tên Xe

Tuỳ theo quý vị ở quận (county) nào lệ phí có thể khác nhau một chút nhưng căn bản (basic) lệ phí cho sang tên xe như sau:
– đơn sang tên xe $28 hoặc $33 (title application).
– kiểm tra xe $25 – $30.75 (inspection fee).
– xác minh có bảo hiểm $1 (insurance verification fee).
– tự động $1 (automation fee).

*Nếu quý vị mua xe từ tư nhân (private seller) thì quý vị phải chịu trách nhiệm tiền thuế (sale tax) 6.25% của giá bán xe.

Một khi quý vị trả hết nợ mua xe, chủ quyền (your lender) phải gửi giấy tờ xe (the lien) trong vòng 10 ngày.

Khi quý vị nhận được giấy tờ rồi thì phải ra DMV để nộp:
– giấy tờ xe từ chủ quyền gửi cho quý vị (a release of lien letter or other notification from the lender).
– điền đơn (Form 130-U) đầy đủ (application for Texas Certificate of Title).
– trả tiền lệ phí cho giấy chủ quyền mới (new title fee).

Nguồn thông tin để viết Sang Tên Xe ở Texas
là Danny tự dịch lại cho các ACE hiểu rõ thêm về đề tài này trên trang mạng internet www.dmv.org/tx-texas/title-transfers.php

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source