Sẽ có nhật thực toàn phần vào tháng Tám – Tin Đời Sống July 01

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source