Sitcom Hài 2017 Lớp Học Xì Trum – Tập 2 Xì Trum Vượt Ải (Lily Luta, Bình Bò, Thanh Tân)

Sitcom Hài 2017 Lớp Học Xì Trum – Tập 2 Xì Trum Vượt Ải (Lily Luta, Bình Bò, Thanh Tân) – Những câu chuyện thời cắp xách đến trường của bộ 5…
=================nguồn

43 Nhận xét

  1. Sao giống tui quá 24 năm về trước cũng bị mời phụ huynh ra hội đồng kỷ luật, rồi tui cũng nhờ Má của thằng Tuấn đi hộp dùm. Đến 6 năm sau nghé thăm Thầy, Thầy mới biết. Bây giờ Thầy ( Thầy Thức dạy văn ở trường THPT Nguyễn Hữu Cầu) đã mất, còn thằng Tuấn thì mất liên lạc. Nhớ…..buồn…..

Comments are closed.