Sử dụng long lanh trên móng tay của bạn một cách hoàn hảo!

Bởi Sandi Ball
Nghệ thuật móng tay long lanh! Trong video hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng long lanh hoàn hảo trên móng tay của bạn. Những lời khuyên lấp lánh này là hoàn hảo cho năm mới, vũ hội, một đám cưới, …
source

21 Nhận xét

  1. ur nails are very long and look very healthy and wat a great tutorial 😊😊😊😊😊😉😉😉😉😀😀😀😀😁😁😁😁😄😃😃😃😃😃😆😅

Comments are closed.