SUPER MARIO NAIL ART | CutePlay Countdown # 5!

Bởi Sandi Ball
Nghệ thuật Nail Super Mario! Hướng dẫn nghệ thuật móng hôm nay đánh dấu sự bắt đầu đếm ngược cho sự ra mắt của kênh chơi game của tôi: CutePlay! Bộ phim này sẽ có 5 mẫu thiết kế nghệ thuật đinh tạo cho video game …
source

27 Nhận xét

  1. I never saved Princess Peach in Super Mario 64 waaaaa😭 I was only like 6 – 7 I finished the rest of the came exept saving Princess Peach and I was devestated and cried 😂

Comments are closed.