[SWATCH + REVIEW] BLACK ROUGE AIRFIT VELVET TINT VER 4 'BAD ROSE'

BLACK ROUGE – AIR FIT VELVET TINT – SEASON 4 BAD ROSE ♥ A18 ♥ A19 ♥ A20 ♥ A21 ♥ A22 …source

27 Nhận xét

  1. Huhuhuhu xin lỗi mọi người, màu cuối là A22 mà C lại edit nhầm thành A20 >..< Son nào lên sóng tiếp đây các bạn để C diện màu tóc mới nào 😆

  2. Em nghĩ là lúc đánh lòng môi chị cũng nên để máy xa như đánh full môi. Kiểu bọn em cũng muốn nhìn xem đánh lòng môi thì nhìn xa sẽ ntn ý ạ

Comments are closed.