Tâm sự của một Người Việt ở Mỹ

Tâm sự Người Việt ở Mỹ Sang Mỹ từ năm 8 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, tôi đã lấy chồng…

source