Tâm sự Việt kiều: Người Việt nhận thức nhanh Hòa nhập chậm

Tâm sự Việt kiều: Người Việt nhận thức nhanh Hòa nhập chậm Tôi thấy rất nhiều người ở các nước…

source

1 nhận xét

  1. Nhận xét chủ quan không chính xác . . .nếu đã nhận thức nhanh ,tốt . . .thì sao khả năng hòa nhập kém = mâu thuẫn !

Comments are closed.