Tâm sự Việt Kiều: Người Việt ở Mỹ giàu nghị lực và bản lĩnh

Tâm sự Việt Kiều: Người Việt ở Mỹ giàu nghị lực và bản lĩnh Theo 1 thống kê ở Mỹ, người dân Việt Nam có tỉ lệ hòa nhập và phát triển cao nhất…

source