Tân thổng thống Pháp: Cuộc đời LẠ hơn tiểu thuyết của Emmanuel Macron

Tân thổng thống Pháp: Cuộc đời LẠ hơn tiểu thuyết của Emmanuel Macron Khi còn nhỏ Emmanuel Macron đã tỏ ra là một cậu bé rất thông minh, tự tin…

+++++++++++++++++++++++++

source