Tạo bất ngờ, về nhà không báo trước, nữ sinh Ohio bị mẹ bắn

Điểm Tin Trong Ngày 5/9/2019
-Bão Dorian ập vào hai tiểu bang North và South Carolina
-Vụ cháy thuyền ngoài khơi California có thể bị điều tra hình…nguồn nguoiviettv