Tập Cận Bình dọa Hồng Kông: Tách khỏi Trung Quốc là ‘tan xương nát thịt’

Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 11 tháng 10 năm 2019
-Tập Cận Bình dọa Hồng Kông: Tách khỏi Trung Quốc là ‘tan xương nát thịt’
-Khoảng 50 người…nguồn nguoiviettv

2 Nhận xét

  1. Trung cong dang de doạ các 💧 trên thế giới nếu 💧 nào giúp đỡ HK nó sẽ bị danh tan xuong nát thịt như Mỹ và dong Minh của Mỹ mà ủng hộ !

Comments are closed.