Tập Cận Bình yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 26/05/2020
-Một ông da đen ở Minneapolis chết sau khi bị cảnh sát quỳ lên cổ
-Los Angeles County báo cáo gia tăng lây nhiễm COVID-19…nguồn nguoiviettv