Thành phố Montreal bắt đầu dọn dẹp sau khi nước lụt đã rút dần – Tin Canada May 16

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source