Thành phố Montreal được đặt trong tình trạng khẩn cấp – Tin Canada May 08

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source