Thành phố New York tưởng niệm 11 Tháng 9

Điểm tin buổi sáng 11/9/2019:
-Thành phố New York tưởng niệm 11 Tháng 9
-Số người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe tăng trong năm 2018, lần đầu…nguồn nguoiviettv