Thành phố Quebec – Paris của Bắc Mỹ (2/2)

Québec có diện tích gần 1,5 triệu km² – tức là gần gấp 3 lần nước Pháp hay 7 lần xứ Anh – và là tỉnh…source

1 nhận xét

Comments are closed.