Thống đốc California ân xá một người Việt Nam có án hình sự và có thể bị trục xuất

Điểm tin trong ngày 08/8/2019:
-Thống đốc California ân xá một người Việt Nam có án hình sự và có thể bị trục xuất
-TT Trump ‘cân nhắc’ ân xá…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

  1. Trục xuất hay không là lãnh vực cũa liên bang..dù cho TD có ân xá, nhưng hồ sơ không thể xoá đi và giới chức liên bang có quyền Trục xuất theo hiến pháp luật định..

Comments are closed.