Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông Joshua Wong điều trần tại Quốc Hội Mỹ

Điểm tin trong ngày 17/9/2019:
-Thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông tham dự điều trần tại Quốc Hội, kêu gọi Mỹ can thiệp
-Bộ Tư Pháp Mỹ kiện Edward…nguồn nguoiviettv