Thực hành học vẽ gel, Vẽ gel pha lê Nail: Vẽ hoa hồng trắng bằng gel vẽ lên móng tay

Thực hành học vẽ gel, Vẽ gel pha lê Nail: Vẽ hoa hồng trắng loang bằng gel, gel pha lê vẽ lên móng tay Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài…

source

3 Nhận xét

Comments are closed.