Thực hành hướng dẫn học đắp hoa bột Nail, đắp hoa bột fantasy lên móng tay Bài 1

Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài thực hành, hướng dẫn vẽ móng nghệ thuật, hỗ trợ thêm cho quá trình học của học viên tại Nail Phương…

source

12 Nhận xét

Comments are closed.