Thực hành vẽ trang trí móng tay: Vẽ hoa bằng bút chấm bi trên móng

Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài thực hành vẽ móng nghệ thuật tại Nail Phương Lê! Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật Nail Phương…

source