Thực tập thi Nail California Phần 3 Làm móng đắp bột California 5/4/2017

Cách thực hành khi thi Nail.
=================source