Thượng viện Mỹ thông qua dự luật giám sát các công ty Trung Quốc

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 21/05/2020
-Thượng viện Mỹ thông qua dự luật giám sát các công ty Trung Quốc
-Chính phủ Mỹ tài trợ công ty dược phẩm…nguồn nguoiviettv

4 Nhận xét

Comments are closed.