Thường xuyên hoa mắt chóng mặt, đứng không vững: Hãy ăn ngay 7 thực phẩm bổ máu này

Kênh Cuộc Sống Hạnh Phúc là Kênh sẽ đem đến cho các bạn kinh…Nguồn

15 Nhận xét

  1. Người hay dau bụng do rối loạn tiêu hóa ăn táo tàu không được nhé, vì nó làm cho bụng tự to(lớn) dần dần, 🍎 tàu thông được 12 kinh mach, hẹ có chất kích thích thận, ăn nhiều, chơi nhiều gây ra mỗi gói… Những vị thuốc hoàng kỳ bạn kể điều là thuốc có lợi cho máu,nhưng khi xử dụng lâu dài phải có những vị thuốc khác khắc chế bớt tính hại của thuốc mới được nhé

Comments are closed.