Tiem nail đẹp 1 Triệu dollas tai Houston Texas

TIEM NAIL 1 TRIEU DOLLAR O TIEU BANG HOUTON TEXAS C 714-408-0007.

source

6 Nhận xét

  1. Bỏ tiền làm cho đẹp, mà muớn người thì trả rẻ, nên mướn toàn dân không nói được tiếng Mỹ, học cách quản trị của người Mỹ, mặc đồng phuc, không được nói tĩếng Việt khi có khách, bỏ tiến làm cho sang trọng vô biết ngay trình độ của chủ
    xài Nu Skin có gì là đặc biệt đâu, có người hợp có người không, tại mấy ông mấy bà ở trong hệ thống đó nên dùng, mình phải biếg mỗi loại da thì phải xài một loại khác,, bà vợ tôi cũng nghe dụ vào nu skin chưa thấy mang tiền bê mà chỉ thấy bỏ tiền vào, loại nào tôi cũng thử rốt cuộc vừa mắc mà cũng thường thôi đâu có gì đạc biệt, bây giờ muốn lấy lại chút vốn thì phải cụ người khác vào LỜi THẬT MẤT LÒNG

Comments are closed.