Tiem nail đẹp USA lộng lẫy OHIO

Nail qua dep khach hang xep hang dai Cell 714-408-0007.

source

4 Nhận xét

  1. làm sang trọng kiểu nàođi nữa mà mướn toàn dân không biết tiếng anh thì cũng như nhà quê lên tỉnh, không đồng phục cứ nhìn là thấy ngay , đã bỏ tiền ra làm được tiệm cho sang, mà vào tòan nói tiếng Việt, chửa nha um xùm bằng tiếng Việt,

Comments are closed.