Tiệm Nail Gốc Việt dính "phốt" vì kém tiếng anh

Tiệm Nail Gốc Việt dính “phốt” vì kém tiếng anh —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Rất nhiều nhiều những tin mới,…
=================source

17 Nhận xét

  1. Ky thį chůng tôc , thůöng xåy ra không có gì lą . Vì vây cái trò đâu tů di dân nůöc my sē rât khó khăn đôi vöi nhūng ngůöi tů các nůöc khác nhâp vào nůöc my nhů ngôn ngů , luât pháp và sinh hoąt . Nêu không cân thân sē bį trăng tay , vào tù và trųc xuât . Cuôi cùng là tiên mât , tât mang .

  2. This video is awesome. Just did ombre with dip powder on my nails for the first time! Thanks to this video, my first attempt was a great success! Excellent detail and instruction🔥🔥🔥

  3. Có nhiều người da đen hay kiếm chuyện ở tiệm nail. Mình có biết nhiều người làm nghề nail, có rất nhiều người da đen vào tiệm làm khó dễ nhân viên và họ muốn làm cho họ miễn phí. Cũng có rất nhiều người da đen cũng tốt lắm. Tùy theo người được dạy bảo của gia đình của họ. " Gần mực thì đen gần đèn thì sáng " nếu họ muốn làm người tốt thì khi họ ra đường cũng tốt còn loại người muốn học theo kiểu xấu thì họ sẽ có thái độ xấu. Tôi không kị thị một người nào, nhưng khi tôi mới đến Mỹ thì chín người da đen ở trường học đánh tới hằng ngày. Nhưng tôi không nghét họ vì họ không biết được họ làm điều xấu xa của hạn người vô học thức.

Comments are closed.