Tiệm Nail Ở Mỹ Phải Bồi Thường Khách Đến 1 Triệu Đô La Chỉ Vì Để Lại Sẹo

Tiệm Nail Ở Mỹ Phải Bồi Thường Khách Đến 1 Triệu Đô La Chỉ Vì Để Lại Sẹo. Một tiệm nail ở mỹ của người Việt tại 1601 Willow Lawn Drive ở Richmond…Nguồn