Tiệm Nails Việt ở Mỹ đòi bồi thường $2 triệu USD vì bị vu khống

Tiệm Nails Việt ở Mỹ đòi bồi thường $2 triệu USD vì bị vu khống Làm ăn lương thiện tại Mỹ thế nhưng tiệm nail này lại bị 1 người vu…

+++++++++++++++++++++++++

source