Tiệm Nails Việt ở Mỹ phải bồi thường 1 triệu USD vì làm hỏng móng

Tiệm Nails Việt ở Mỹ phải bồi thường 1 triệu USD vì làm hỏng móng Một người phụ nữ ở tiểu bang Virginia đã thắng vụ kiện liên quan đến…source