Tiền lương trên $250 ngàn của nhiều chủ tịch hội đoàn từ thiện

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source